You have reached the website

Záruka na prístroje

ZÁRUKA NA PRÍSTROJE KRUPS NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

KRUPS poskytuje na kávovary záruku počas 24 mesiacov odo dňa nákupu, v prípade mechanického a elektronického poškodenia. Nezabudnite, že si treba odložiť doklad o nákupe (príjmový doklad).

Počas záručnej lehoty KRUPS zabezpečí bezplatnú opravu alebo výmenu súčiastok, ak prístroj spolu s príjmovým dokladom odovzdáte autorizovanému servisnému agentovi KRUPS. Vždy použite originálne balenie alebo úložnú škatuľu, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu, a uistite sa, že ste dostali doklad o zaslaní.

Záruka je neprenosná.

Na nižšie uvedené výnimky sa záruka nevzťahuje:

  • Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním a manipuláciou alebo používaním, ktoré nie je v súlade s inštrukciami uvedenými v používateľskej príručke.
  • Riadna údržba výrobku (potrebné odvápňovanie/čistenie) nebola dodržaná podľa návodu.
  • Do zariadenia boli začlenené sklené alebo porcelánové výrobky.
  • Poškodenie spôsobené používaním výrobku pri inom elektrickom napätí, ako je vyznačené na výrobku.
  • Výrobok bol používaný inak ako na bežné domáce účely.
  • Poškodenie výrobku spôsobené preťažením, nesprávnym používaním, zanedbaním alebo nehodou.
  • Predajcom výrobku boli uskutočnené modifikácie alebo výrobok opravoval ktokoľvek iný ako autorizovaný servisný agent.
  • Poškodenie doplnkov ako tesnenia, filtre, a pod., ktorých bežná životnosť je obmedzená. Tieto súčiastky sú vyňaté spod záruky a treba ich pravidelne vymieňať.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa s nami skontaktujte tu info@nestle.sk alebo volajte na náš Zákaznický servis 800 135 135.