You have reached the website

Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže:

Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČO: 457 99 504, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 10481. 

Názov súťaže:

Café Atelier NESCAFÉ Dolce Gusto

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK a INSTAGRAM (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Organizátor súťaže:

VivaKi Czech Republic s.r.o., divízia Newcast, IČ: 62411527, so sídlom Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 34198 (ďalej len „organizátor“).

Trvanie súťaže:

Súťaž trvá od 23. 5. 2016 od 8.00 hod. do 17. 7. 2016 do 23.00 hod. (súťažný príspevok musí byť zverejnený na Facebooku alebo na Instagrame najneskôr do 30. 6. 2016 do 23.59 hod., príspevky zverejnené neskôr nebudú do hlasovania zaradené).

Podmienky účasti na súťaži:

Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou na území Slovenskej republiky, registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com) a/alebo INSTAGRAM (www.instagram.com), ktorá má po celý čas súťaže aktívny svoj účet na FACEBOOKU a/alebo na INSTAGRAME a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá použitia siete FACEBOOK a INSTAGRAM uvedené na www.facebook.com/terms.php a help.instagram.com/478745558852511. 


Súťažiaci v čase konania súťaže:

1. navštívi web www.dolce-gusto.sk/cafeatelier;

2. po zadaní vlastnej platnej e-mailovej adresy na webe www.dolce-gusto.sk/cafeatelier vytvorí autorskú fotografiu (ďalej len „súťažný príspevok“) spĺňajúcu zadanie súťaže uvedené na webe www.dolce-gusto.sk/cafeatelier; súťažiaci nemusí zadávať e-mailovú adresu v prípade, že je na webe www.dolce-gusto.sk už registrovaný a prihlásený;

3. svoj súťažný príspevok bude verejne prezentovať na Facebooku alebo na Instagrame (konkrétny postup je k dispozícii na webe www.dolce-gusto.sk/cafeatelier);

Organizátor upozorňuje súťažiacich na skutočnosť, že každý súťažný príspevok bude do súťaže zaradený len vtedy, ak bude spĺňať podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách.

Do súťaže môže každý súťažiaci vložiť viacero súťažných príspevkov. Súťažné príspevky musia byť unikátne a autentické. Ak súťažiaci nahrá jeden súťažný príspevok na Facebook aj na Instagram, do súťaže bude zaradený len príspevok z Facebooku. Za súťažný príspevok je na Instagrame považovaný aj taký príspevok, ktorý bol publikovaný pred začiatkom súťaže, ale hashtag #cafeatelier bol k nemu pridaný neskôr dodatočne. Za súťažné príspevky sú považované aj príspevky publikované používateľmi na facebookovej stránke NESCAFÉ® Dolce Gusto® CZ / SK (sekcia „Príspevky návštevníkov“, príp. „Visitor posts“) a v komentároch pod príspevkami na facebookovej stránke NESCAFÉ® Dolce Gusto® CZ / SK, kde boli na zverejnenie súťažných fotografií používatelia priamo vyzvaní. Konkrétne pokyny na zverejnenie súťažných príspevkov sú uvedené na súťažnom webe. Súťažný príspevok musí byť zverejnený na Facebooku alebo na Instagrama najneskôr do 30. 6. 2016 do 23.59 hod., príspevky zverejnené neskôr nebudú do hlasovania zaradené.

Súťažiaci účasťou na súťaži udeľujú súhlas na spracovanie osobných údajov.  

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: 

Organizátor spustí súťaž na webe www.dolce-gusto.cz/cafeatelier a upozorní na ňu vložením príspevku na facebookové stránky NESCAFÉ® Dolce Gusto® CZ/SK (https://www.facebook.com/dolcegustoczsk). Organizátor bude následne o súťaži priebežne informovať verejnosť.

Úlohou súťažiacich je vytvoriť súťažný príspevok v jednej zo štyroch disciplín (kávový portrét, emócie s kávou, reklamná fotografia a minimalistický dizajn), a to podľa postupu popísaného vo videu, ktoré je k dispozícii na webe www.dolce-gusto.sk/cafeatelier ku každej súťažnej disciplíne. Súťažiaci môže vytvoriť viacero súťažných príspevkov aj vo viacerých disciplínach.

Súťažiaci umiestni súťažný príspevok na svoj profil na Facebooku alebo na Instagrame s hashtagom #cafeatelier obsiahnutým v texte príspevku. Ak súťažný príspevok nahráva na Facebook, musí v nastavení príspevku zvoliť, že ho prezentuje verejne, inak nemožno súťažný príspevok zaradiť do súťaže. Konkrétne pokyny na prezentáciu súťažných príspevkov sú uvedené na súťažnom webe.

O rozhodnutí zaradiť príspevok do súťaže rozhoduje organizátor po revízii fotografie.

Príspevok ani fotografia vkladané súťažiacim nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú byť vulgárne, podnecovať do nenávisti k skupine obyvateľstva, prípadne byť akokoľvek v rozpore s platnými právnymi predpismi a ďalej v rozpore s oprávnenými záujmami usporiadateľa. Ak nebudú príspevok alebo fotografia súťažiaceho spĺňať podmienky podľa predošlej vety, súťažiaci bude zo súťaže vyradený.

Súťažný príspevok nesmie mať propagačný charakter inej značky ako NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Každý používateľ, ktorý vstúpi na súťažný web a zadá svoju e-mailovú adresu, automaticky získa 10 % zľavu na nákup akéhokoľvek tovaru v e-shope www.dolce-gusto.sk. Zľavový kód mu bude zaslaný na zadanú e-mailovú adresu, možno ho uplatniť pri nákupe minimálne jedného kusa tovaru a nevzťahuje sa na tovar už zľavnený. Počas trvania súťaže možno získať len 1 zľavový kupón, ktorý možno uplatniť len raz.

Výhercami sa stane 60 súťažiacich v Slovenskej republike, ktorí vytvoria najkreatívnejšie súťažné príspevky. Kreativitu príspevkov bude vyhodnocovať porota zložená z dvoch zástupcov usporiadateľa, fotografa Jana Fauknera a dizajnérky Kristíny Šálkovej na základe využitia umeleckých prvkov, kvality fotografie, rozloženia objektov a celkového dojmu poroty z fotografie. Vybrané súťažné príspevky budú potom umiestnené do dvoch spoločných albumov na facebookovej stránke usporiadateľa súťaže. V týchto albumoch budú používatelia hlasovať pomocou funkcie „To sa mi páči“ pre jednotlivé súťažné príspevky (do hlasovania sa započítavajú aj všetky druhy reakcií, ktoré funkcia „To sa mi páči“ ponúka). Toto hlasovanie bude prebiehať od 8. 7. 2016 od 8.00 hod. do 17. 7. 2016 do 23.00 hod.

Poradie výhercov bude určené porotou s prihliadnutím k získanému počtu hlasov v albumoch na Facebookovej stránke usporiadateľa k 17.7. 2016 23.00. Porota bude zložená z fotografa Jana Fauknera, dizajnérky Kristýny Šálkovej a dvoch zástupcov organizátora súťaže.

Výhercovia získajú cenu zodpovedajúcu ich umiestneniu v poradí:

 

Slovenská republika

Poradie

Výhra

1.

Poukaz 3000 EUR do dizajnového štúdia *

2. - 11.

Kávovar Krups Drop**

12. - 22.

Káva na rok zadarmo***

23. - 60.

1 súprava šálok alebo pohárov podľa vlastného výberu, zadarmo****

 

* Poukaz do dizajnového štúdia Ekoma Design na nákup ľubovoľného sortimentu s platnosťou do 31. 12. 2016.

** Výherca si zvolí farbu kávovaru Drop podľa aktuálnej ponuky na webe www.dolce-gusto.sk.

*** Balíček „Káva na rok zadarmo“ obsahuje 60 kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Výhercovi budú balenia podľa jeho výberu doručené po 30 kapsliach dvakrát v priebehu jedného roka na zaručenie čerstvosti kávy. S výhercom sa skontaktuje zástupca organizátora súťaže po vyhlásení výsledkov súťaže, keď si sám výherca vyberie zloženie balíčka 30 kapslí, a to podľa aktuálne dostupnej ponuky na webe www.dolce-gusto.sk; balenie mu bude následne zaslané na poskytnutú korešpondenčnú adresu. Výherca sa následne sám skontaktuje s organizátorom súťaže ohľadne zaslania druhého balenia, keď si vyberie 30 kapslí podľa aktuálnej ponuky na webe www.dolce-gusto.sk, a to najneskôr do 31. 7. 2017, inak výhra prepadá usporiadateľovi.

**** Výhercovi organizátor súťaže poskytne kód na web www.dolce-gusto.sk, pomocou ktorého si môže zadarmo pridať do košíka jeden kus akéhokoľvek produktu z kategórie Šálky & poháre (https://www.dolce-gusto.cz/), v košíku však musí mať minimálne jeden ďalší platený produkt, aby mohol kód uplatniť.   

Výhry a vyhlásenie víťazov

Hlasovanie sa končí 17. 7. 2016 o 23.00 hod. Výhercovia budú vyhlásení príspevkom na facebokovej stránke NESCAFÉ Dolce Gusto CZ/SK najneskôr 21. 7. 2016 o 20.00 hod.

Kontaktné údaje v podobe meno a priezvisko, ulica, PSČ, mesto, e-mailová adresa, telefónne číslo je súťažiaci povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook po zverejnení svojho súťažného príspevku v albume na sociálnej sieti Facebook, v ktorom sa bude hlasovať o výslednom poradí súťažiacich, najneskôr však do 17. 7. 2016 do 20.00 hod. Ak v tejto lehote súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú jeho výhra bude postúpená súťažiacemu, ktorý sa umiestni na ďalších miestach. Ak nie je poskytnutá e-mailová adresa registrovaná na webe www.dolce-gusto.sk (buď prostredníctvom štandardnej registrácie, alebo na stránke www.dolce-gusto.sk/cafeatelier), alebo bola registrovaná neskôr ako 8. 7. 2016, súťažiaci je zo súťaže vyradený a jeho výhra je postúpená ďalším súťažiacim v poradí. Nerozdelené výhry prepadajú usporiadateľovi.

Výherca musí následne svoju fotografiu pomenovať, dodať stručný popis fotografie (do 150 znakov) a zaslať originálny súbor v minimálnej kvalite 5 megapixelov na adresu dolcegusto@newcast.cz do 31. 7. 2016.

Autorské práva

Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho následným zverejnením na sociálnej sieti FACEBOOK nebudú porušené práva tretích strán, najmä, že nebude zasiahnuté do autorských práv tretích strán. 

V prípade, že súťažný príspevok poskytnutý súťažiacim do súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu práva duševného vlastníctva (resp. ak bude také predmety obsahovať), a to najmä predmety chránené autorským zákonom č. 185/2015 Z.z., v znení neskorších predpisov (napr. autorské diela, zvukové lebo zvukovo obrazové záznamy, umelecké výkony) a/lebo predmety práv priemyselných (napr. ochranné známky), resp. pokiaľ budú jeho súčasťou akékoľvek osobnostné atribúty (napr. podobizeň), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z.. (ďalej spoločne súťažný príspevok, predmety duševného vlastníctva, vrátane osobnostných atribútov,  ako  „predmety“), súťažiaci prehlasuje, že využitím predmetov v rozsahu a spôsobom popísaným v podmienkach súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k týmto predmetom. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že predmety boli do súťažného príspevku zaradené so súhlasom nositeľov práv, resp. ich držiteľov. Súťažiaci týmto ako oprávnený držiteľ práv udeľuje usporiadateľovi súťaže oprávnenie k bezúplatnému zverejneniu predmetov v rámci súťaže a k ich bezúplatnému využitiu všetkými spôsobmi nevyhnutnými pre využitie predmetov v súťaži v súlade s jej podmienkami (najmä. zdieľaním s verejnosťou prostredníctvom Internetu/FACEBOOK a rozmnožovaním), a to bez množstevného, územného a technologického obmedzenia, po dobu trvania súťaže. Súťažiaci tiež udeľuje usporiadateľovi súťaže bezúplatné  oprávnenie k využitiu predmetov po skončení súťaže (najmä pre prezentáciu, marketingové a propagační účely), a to všetkými známymi spôsobmi, bez časového, územného, technologického a množstevného obmedzenia. Usporiadateľ súťaže je taktiež oprávnený v uvedenom rozsahu predmety využiť samostatne alebo v spojení s predmetmi iných súťažiacich či s ďalšími prvkami. Súťažiaci prehlasuje, že je oprávneným vlastníkom hmotného substrátu, na ktorom sú predmety zachytené a že berie na vedomie, že po skončení súťaže bude tento hmotný substrát využitý k interným potrebám usporiadateľa. V prípade nepravdivosti zhora uvedených prehlásení  či v prípade zásahu do práv usporiadateľa súťaže alebo tretích osôb, je súťažiaci povinný uspokojiť všetky oprávnené nároky dotknutých osôb a uhradiť všetku vzniknutú škodu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej iba „údaje“) a s ich zariadením do databáze spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, PSČ: 971 27, IČO: 31568211, DIČ: 2020466976, IČ DPH: SK2020466976 (Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. (ďalej iba „spoločnosť“), ako prevádzkovateľa, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom sprostredkovateľa, tj. ponuka produktov a služieb, informovania o marketingových akciách, ako aj pre zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na 2 roky, prípadne do odvolania súhlasu.

Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, , najme že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv sa môže obrátiť na prevádzkovateľa alebo  priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Spracovávané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, mobil

Osobné údaje sa spracúvajú najmä k evidencii súťažiacich (ďalej ako „účastník súťaže“), na dobu od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sú od účastníka súťaže získavané na základe súkromnej správy. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracúvané v zhora uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzatvorí príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej podobe. 

Ak účastník súťaže požiada o informáciu o spracúvaní osobných údajov, sú prevádzkovateľ a prípadne aj sprostredkovateľ povinní túto informáciu bez zbytočného odkladu predať. Prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ, má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ či sprostredkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie lebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo obracať sa so svojimi oprávnenými žiadosťami na prevádzkovateľa alebo na sprostredkovateľa a pokiaľ im prevádzkovateľ nevyhovie, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo.

Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: dolcegusto@newcast.cz. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru v súťaži. 

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na odkaze Pravidlá súťaže, ktorý bude umiestnený v súťažnom poste.

Účasť na súťaži ani výhry nemožno vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu. 

Prípadné námietky s priebehom súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti FACEBOOK do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil na FACEBOOKU vykazuje známky nekalého či podvodného konania (napr.: duplicitný účet FACEBOOK). 

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil na FACEBOOKU odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia či v prípade podozrenia bude taký účet ohlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy (komentáre), prostredníctvom ktorej budú výhercovia súťaže informovaní, a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. 

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že svoje informácie poskytuje organizátorovi a usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. 

Výhry nie sú prevediteľné na inú osobu.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry výhercovi z dôvodu zmeny doručovacej adresy výhercu, ako ani v prípade, keď nebude výherca na doručovacej adrese zastihnutý.

Zaslaním príspevku do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky.

Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné.

Organizátor zaistí umiestnenie pravidiel na FB stránkach NESCAFÉ Dolce Gusto CZ/SK (https://www.facebook.com/dolcegustoczsk) a na internetových stránkach www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk, kde budú dostupné online počas súťaže a do 30 dní od ukončenia súťaže.

Žiadny súťažiaci nemá právo spochybňovať rozhodnutie poroty. Porota svoje rozhodnutie nebude nijako vysvetľovať alebo obhajovať.

Pre komunikáciu s účastníkmi súťaže je zriadená na dobu konania súťaže infolinka 0800 135 135, ktorá je v prevádzke v pracovných dňoch 8 – 11.30 a 13 - 16, a ďalej e-mailová adresa: info@nestle.sk.

 

V Prievidzi dňa 20. 5. 2016