You have reached the website

 

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

Usporiadateľ súťaže:

Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 10481.

 

 

Organizátor súťaže:

MMS Communication Czech Republic, s. r. o., divízia Newcast, IČ: 62411527, so sídlom Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 34198.

 

 

Názov súťaže:

Vyhraj zájazd do Brazílie s kávou NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® 

 

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky https://www.dolce-gusto.sk/sutaz-brazilia, ktorá je tiež základným nástrojom komunikácie usporiadateľa a organizátora s účastníkmi.

 

 

Trvanie súťaže:

Súťaž trvá od 2. 5. 2017 od 16.00 hod. SEČ do 31. 5.2017 do 23.59 hod. SEČ (Systém webovej stránky bude kódy vyhodnocovať do 23.59 SEČ. Určujúci čas je čas servera, na ktorom je prevádzkovaný web, nie čas počítača alebo iných zariadení zákazníka. Súťažiaci berie na vedomie, že sa tento čas môže líšiť). Možno uplatniť kódy z balení kúpených v období od 17. 4. 2017 do 31. 5. 2017.

 

Podmienky účasti v súťaži:

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní náležitosti vstupu do súťaže.

Určujúcimi podmienkami je vloženie 3 unikátnych kódov z balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (ďalej len kódy) a e-mailovej adresy súťažiaceho v jej platnom tvare x@x.xx (napr. jannovak@zoznam.sk, za použitie neplatnej adresy v platnom tvare a nedoručenie e-mailu nenesú usporiadateľ ani organizátor zodpovednosť).

 

Súťažiaci je povinný predložiť doklad o nákupe vzťahujúci sa na nákup balenia kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže, pokiaľ o to bude požiadaný.

 

Pravidlá súťaže:

Súťaž prebieha na webových stránkach https://www.dolce-gusto.sk/sutaz-brazilia.

Úlohou súťažiacich je prostredníctvom vstupného formulára na webe https://www.dolce-gusto.sk/sutaz-brazilia vložiť minimálne 3 kódy z balení kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® kúpených na území Slovenskej republiky. Súťažiaci ďalej vyplní svoj e-mail a potvrdí formulár (ďalej len ako „vklad“). Súťažiaci berie na vedomie, že potvrdením tohto formulára súhlasí so všetkými podmienkami súťaže. Počas jedného vkladu je súťažiaci povinný vložiť 3 kódy z balení kapsúl. Počet vkladov pre jedného súťažiaceho počas súťaže nie je obmedzený. (Súťažiaci však vždy musí konať s 3 novými kódmi a riadne uschovanými dokladmi o  nákupoch vykonaných v období od 17. 4. 2017 do 31. 5. 2017).

 

 

Každý súťažiaci má po vklade možnosť hlasovať v tipovacej súťaži o hlavnú výhru.

Na súťažných stránkach sa súťažiaci dozvie presný postup.

 

 

 

Súťažný kód v baleniach kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

 

Súťažné kódy umožňujúce účasť v súťaži sa nachádzajú na vnútornej strane obalu kapsúl NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnútorná strana škatule bez potlače). Súťažný kód je 12 znakov (číslic alebo písmen) a je zadaný v tvare 123A 456B 789C.

 

Vzor kódu v balení:

 

 

Po vklade a po prípadnom vložení súťažnej odpovede je následne náhodne rozhodnuté o vedľajšej výhre. Všetky kódy zo všetkých distribuovaných balení majú rovnakú platnosť a nelíšia sa vplyvom na pravdepodobnosť výhry ktorejkoľvek z cien.

 

Ak súťažiaci potvrdí odoslanie formulára so zadanými kódmi a s vyplnenou e-mailovou adresou, zobrazí sa mu konkrétna výhra.

 

Výhry a určenie výhercov:

 

Hlavnou výhrou celej súťaže je 1x poukaz na zájazd do Brazílie v hodnote 7 000 € s cestovnou kanceláriou ESO travel, a. s.

Výhercom hlavnej výhry súťaže sa stane súťažiaci, ktorý správne odpovie na súťažnú tipovaciu otázku:

„Určte, koľko štandardných 16 ks balení kapsúl NESCAFÉ DOLCE GUSTO treba poukladať na seba, aby z nulovej nadmorskej výšky dosiahli k najvyššiemu bodu monumentálnej sochy Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro.“


V prípade nepriaznivých podmienok bude súťažiacemu umožnené využiť poukaz na zájazd do inej destinácie Južnej alebo Strednej Ameriky vrátane štátov Kuba a Dominikánska republika s cestovnou kanceláriou ESO travel, a. s., Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 (ďalej tiež ako „cestovná kancelária“). Platnosť poukazu je 1 rok od odovzdania výhercovi.   

V prípade viacerých správnych odpovedí sa výhercom hlavnej výhry stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný. Žrebovanie bude vykonané elektronickým systémom technického správcu za účasti zástupcu správcu najneskôr do 5. 6. 2017. O priebehu žrebovania bude zhotovený zápis.

 

Žrebovanie sa uskutoční elektronickým systémom organizátora za účasti zástupcu usporiadateľa najneskôr do 5. 6. 2017 odo dňa ukončenia súťaže. O priebehu žrebovania bude vyhotovený zápis. Vyžrebovaných bude postupne 20 súťažiacich v poradí 1 až 20, v prípade, že súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný na prvom mieste, nebude do 3 pracovných dní reagovať na e-mail o výhre, bude zo súťaže vyradený a usporiadateľ súťaže sa skontaktuje so súťažiacim, ktorý bol vyžrebovaný na nasledujúcom mieste. 

V prípade, že sa o výhru neprihlási žiadny vyžrebovaný, uskutoční sa žrebovanie znovu.

V prípade, že žiadny zo súťažiacich neodpovie presne na súťažnú tipovaciu otázku, stáva sa výhercom ten súťažiaci, ktorý bude k správnej odpovedi najbližšie. Podmienkou výhry sú platne vložené kódy a vyplnený e-mail. Tipy priradené k neplatným e-mailovým adresám budú zo súťaže vyradené.

 

Vedľajšie výhry a ich počet (počas trvania súťaže):

 

Kávovar Krups NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MOVENZA®*                                                               17x

Káva na pol roka**                                                                                                                 34x

Súprava príslušenstva NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®***                                                                   38x

Objednávka z e-shopu: pri nákupe 3 ľubovoľných balení kapsúl navyše 1 ks Catuai do Brasil a doprava zadarmo                                                                                                                                    990x                                                                                                                                          

Doprava jednej objednávky z e-shopu zadarmo                                                                              990x

10 % zľava na jednu objednávku z e-shopu                                                                       neobmedzene

 

Všetky vedľajšej výhry sa vzťahujú na e-shop www.dolce-gusto.sk. Výherca si musí výhru vyzdvihnúť najneskôr do 3 mesiacov od zaslania inštrukcií. Výhra v prípade, že si ju výherca v tomto termíne neprevezme, zostáva usporiadateľovi. Ak súťažiaci do 3 dní od výhry nedostane email s inštrukciami, má povinnosť sa ozvať organizátorovi súťaže na e-mail dolcegusto@newcast.cz do 7 dní odo dňa zadania kódov na súťažnom webe.

 

 

* MOVENZA strieborná. Výhercovi bude zaslaný e-mail s požiadavkou na poskytnutie adresy doručenia v Slovenskej republike, kam bude výhercovi kávovar vrátane záručného listu zaslaný. Náklady na dopravu výhry hradí usporiadateľ. V prípade reklamácie kávovaru výherca postupuje podľa inštrukcií na záručnom liste. Organizátor ani usporiadateľ neberie za prípadné chyby zodpovednosť.

** Výhercovi organizátor súťaže poskytne kód na web www.dolce-gusto.sk, vďaka ktorému získa možnosť objednať balíček „káva na pol roka“. Balíček obsahuje 30 ks balení (s výnimkou XL balenia) NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Výhercovi budú balenia podľa jeho výberu doručené po 30 ks. S výhercom sa skontaktuje zástupca organizátora a odovzdá mu kód. Pomocou tohto kódu si výherca vyberie 30 balení podľa vlastného výberu na e-shope www.dolce-gusto.sk; balenia mu následne budú zaslané na poskytnutú korešpondenčnú adresu. Náklady na dopravu výhry hradí usporiadateľ. V prípade reklamácie sa výherca skontaktuje s organizátorom súťaže ihneď po zistení chyby.

*** Výhercovi organizátor súťaže poskytne kód na web www.dolce-gusto.sk, vďaka ktorému získa možnosť bezplatne objednať si produkt z kategórie DOPLNKY - Šálky & poháre (https://www.dolce-gusto.sk/doplnky/salky-i-pohare). Náklady na dopravu výhry hradí usporiadateľ. V prípade reklamácie sa výherca skontaktuje s organizátorom súťaže ihneď po zistení chyby.

 

Výherca vedľajšej ceny je povinný na požiadanie predložiť pokladničný blok (alebo jeho elektronickú kópiu) vzťahujúci sa na nákup balení NESCAFÉ® Dolce Gusto®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže.

 

 

Vyhlásenie víťazov, odovzdanie hlavnej výhry

 

Zadávanie kódov prostredníctvom webovej stránky sa končí v utorok 31. 5. 2017 o 23.59 hod. SEČ. Vyhlásenie výhercu súťaže o hlavnú cenu sa uskutoční nasledujúci pondelok 5. 6. 2017 prostredníctvom facebookovej stránky NESCAFÉ® Dolce Gusto® CZ/SK a e-mailovej správy výhercovi.

 

Odovzdanie hlavnej výhry sa uskutoční v centrále Nestlé Česko, Medzi Vodami 2035/31, 143 00 Praha do 30. 6.2017. Pri osobnom odovzdaní hlavnej výhry výherca súhlasí so zhotovením video a zvukového záznamu a s jeho následným zverejnením na sociálnych sieťach a na webových stránkach dolce-gusto.sk, a to na neobmedzený čas. Náklady spojené s cestou po výhru hradí výherca.

Všetky reklamácie sa riadia reklamačnými podmienkami cestovnej kancelárie.

 

Výherca hlavnej ceny je povinný predložiť pokladničný blok (alebo jeho elektronickú kópiu) vzťahujúci sa na nákup balení kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto®, z ktorých získal kódy vložené do súťaže.

 

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len ako „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa, ako aj správcu, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je organizátor.

Súťažiaci ďalej súhlasí s použitím jeho osobných údajov tiež na ponúkanie produktov a služieb správcu, informovanie o marketingových akciách, ako aj na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to na 2 roky odo dňa ich poskytnutia, príp. do odvolania súhlasu.

 

Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, na blokovanie nesprávnych údajov, na ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv sa môže obrátiť na prevádzkovateľa alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu.

 

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich (ďalej len „účastník súťaže“) na obdobie 2 rokov od vyhlásenia súťaže až do prípadného písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe súkromnej správy alebo aplikácie, prostredníctvom ktorej ich subjekt údajov oznámi usporiadateľovi, resp. organizátorovi súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, príp. spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

Ak požiada účastník súťaže o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca a prípadne aj spracovateľ sú povinní túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo obracať sa so svojimi oprávnenými žiadosťami na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo.

Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: dolcegusto@newcast.cz. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

 

Otázky smerujte na e-mailovú adresu dolcegusto@newcast.cz alebo na facebookové stránky NESCAFÉ® Dolce Gusto® CZ / SK.

 

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk

Účasť v súťaži ani výhry nemožno vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo deklarovanú výhru nahradiť výhrou podobného typu.

 

Usporiadateľ neručí za úspešné doručenie výhry treťou stranou.

 

Prípadné námietky proti priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať elektronicky e-mailom na adresu dolcegusto@newcast.cz v priebehu súťaže alebo najneskôr do 20 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého počínanie narúša férovosť súťaže alebo akokoľvek znevýhodňuje ostatných súťažiacich.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spracovateľa a organizátora súťaže a takisto osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Výhry nie sú prevediteľné na inú osobu.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry výhercovi z dôvodu zmeny doručovacej adresy výhercu, ako ani v prípade, keď nebude výherca na doručovacej adrese zastihnutý.

Usporiadateľ ani organizátor neorganizujú zájazd, ktorý je predmetom hlavnej výhry, ale iba uhradia jeho cenu v prospech výhercu v cestovnej kancelárii, ktorá je tak za priebeh zájazdu plne zodpovedná. Na využitie zájazdu od cestovnej kancelárie je možné vyžadovať dovysvetlenie „ďalších náležitostí“. Všetky podrobnosti a podmienky o priebehu zájazdu vrátane prípadnej reklamácie budú súťažiacemu oznámené prostredníctvom cestovnej kancelárie.

 

Vstupom do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky.

Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné.

 

Organizátor zabezpečí umiestnenie pravidiel na internetových stránkach www.dolce-gusto.sk a www.nestle.sk, kde budú dostupné online počas súťaže a do 30 dní od ukončenia súťaže.

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytujete Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované usporiadateľovi, nie Facebooku.